Jontefondens insamlingsstiftelse   


Jontefondens insamlingsstiftelse är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomgått en organtransplantation, deras syskon och familjer. 

Jontefonden sprider glädje, trygghet och guldkant, allt för att förbättra livskvalitén för det sjuka barnet och dess familj. En guldkant kan vara en sak eller en upplevelse till barnet eller dess syskon. Men det är också familjestöd av olika slag, såsom läger, samtalsstöd eller avlastning.

Jontefonden är här och nu, är där när det händer - nära vardagen, dygnet runt. Det är viktigt för oss att vara personliga, då familjerna vi möter lever i en sårbar och ofta extremt svår situation. Långsiktighet för oss är att finnas över tid och stå kvar i det svåra. Att vara nära kan också vara bara vetskapen om att vi finns.

Jontefondens familjestödjare är endast ett samtal bort och kan bistå med konkreta råd, göra snabba insatser som underlättar en tuff vardag eller ge ett lyssnande öra. Vi skapar sammanhang där föräldrar, drabbade barn och deras syskon blir mindre ensamma. Hos oss finns forum för pappor, mammor, syskon och transplanterade unga vuxna.  Vi har en utvecklad lägerverksamhet, där det finns utrymme för samtal och utbyte av erfarenheter, tankar och känslor.

Detta blir till starka nätverk som minskar känslan av ensamhet.

Vill du läsa mer om Jontefonden så hittar du oss på www.jontefonden.se

Tack för att du vill bidra till att skapa en bättre livskvalitet för barn i behov av nytt organ och deras syskon!

Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Alla gåvor gör skillnad – små som stora! Det är med hjälp av ditt stöd som vi kan få möjlighet att sätta guldkant för barn och ungdomar som annars lever i en tuff vardag.

Ge en gåva:

Vill du ge en gåva till Jontefonden?

Gå in på knappen "Ge en gåva" och följ instruktionen.

Du kan här betala med såväl Visa och Mastercard som via Swish.

 

Du kan även bidra genom: 

Postgiro  90 04 87-0

Bankgiro  900-4870

Swishnummer 900 4870

Från utlandet: 


BIC:  SWEDSESS

IBAN:  SE46 8000 0810 5996 4251 5119

Kontohavare: Jontefondens insamlingsstiftelse

 

Jontefonden har 90-konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. Jontefonden är även medlem i GIVA Sverige - vilket borgar för ett tryggt givande. 

Fair-laan

Fair-laan

Hjälp mig hjälpa!

Hjälp mig hjälpa!

Jontefondens Jul - En gåva som klappar hela året.

Jontefondens Jul - En gåva som klappar hela året.

Lii Dana Colling

Lii Dana Colling

Sätt guldkant på ett barns tillvaro tillsammans med Hager

Sätt guldkant på ett barns tillvaro tillsammans med Hager

Till Minne av vår älskade Hampus

Till Minne av vår älskade Hampus

ADRESS
Jontefondens insamlingsstiftelse
Ejdergatan 3B
416 68 Göteborg
Mail: info@jontefonden.se
Facebook: Jontefonden
Instagram: Jontefonden
Följ oss på sociala medier #jfond