Jontefondens insamlingsstiftelse   


Jontefondens insamlingsstiftelse är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation och deras syskon. 

Jontefonden sprider glädje hos drabbade barn och ungdomar och/eller deras syskon. Verksamheten syftar till att öka livskvalitén, skapa glädje och sätta guldkant på en väldigt svår livssituation. Vad som skänker guldkant på just deras tillvaro avgör mottagaren själv. Ibland är det enklare saker som heliumballonger i taket under en sjukhusvistelse. Ibland är det lite större önskningar om tex en resa med familjen för att få komma bort för en stund och få möjligheten att uppleva något kul och att skapa minnen tillsammans.  

Det är i regel långa sjukdomsförlopp och en lång väntan inför en organtransplantation. När transplantationen är genomförd har barnet fått tillbaka sitt liv, men då börjar en ny resa. Tiden efter är förenad med lågt immunförsvar sam ten tuff och lång resa med avstötningsproblematik och fortsatt oro. Utmaningarna finns även på det sociala planet med skola och kompisar eftersom de sociala kontakterna är begränsade. Under denna tid vill vi gärna stötta genom att sätta guldkant på vardagen och skapa glädje samt framtidstro.

Jontefonden är även med för att stötta föräldrarna till barnen och följer familjerna efter en guldkant. Allt för att försöka se om de behövs fler insatser från stiftelsen. Med starka och trygga föräldrar blir det gladare barn. 

Vill du läsa mer om Jontefonden så hittar du oss på www.jontefonden.se

Tack för att du vill vara med och skapa glädje!

Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Alla gåvor gör skillnad – små som stora! Det är med hjälp av ditt stöd som vi kan få möjlighet att sätta guldkant för barn och ungdomar som annars lever i en tuff vardag.

Ge en gåva:

Vill du ge en gåva till Jontefonden?

Gå in på knappen "Ge en gåva" och följ instruktionen. Du betalar här med Visa eller Mastercard. 

Du kan naturligtvis även ge en gåva utan att använda kontokort.

Sätt då in ditt bidrag på: 

Postgiro  90 04 87-0

Bankgiro  900-4870

Swishnummer 90 0487 0

Från utlandet: 


BIC:  SWEDSESS

IBAN:  SE46 8000 0810 5996 4251 5119

Kontohavare: Jontefondens insamlingsstiftelse

 

Jontefonden har 90 konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. Jontefonden är även medlem i FRII - vilket borgar för ett tryggt givande. 

Fair-laan

Fair-laan

Hjälp mig hjälpa!

Hjälp mig hjälpa!

Jontefondens Jul - En gåva som klappar hela året.

Jontefondens Jul - En gåva som klappar hela året.

Lii Dana Colling

Lii Dana Colling

Sätt guldkant på ett barns tillvaro tillsammans med Hager

Sätt guldkant på ett barns tillvaro tillsammans med Hager

ADRESS
Jontefondens insamlingsstiftelse
Ejdergatan 3B
416 68 Göteborg
Mail: info@jontefonden.se
Facebook: Jontefonden
Instagram: Jontefonden
Följ oss på sociala medier #jfond