Ge en gåva till Insamling till Jontefonden 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 1 SEK)Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
POSTADRESS
Jontefondens Insamlingsstiftelse
c/o Clarion Hotel Post
Box 111 41
SE-404 23 GÖTEBORG
BESÖKSADRESS
Drottningtorget 10
SE-411 03 GÖTEBORG
Mail: info@jontefonden.se
Facebook: Jontefonden
Instagram: Jontefonden
Följ oss på sociala medier #jfond